بلوک ABS

هیچ محصولی یافت نشد.

بلوک ABS

بلوک ABS (سیستم ضد قفل ترمز)، به عنوان یک جزء بسیار حیاتی در سیستم ترمز خودروها، نقش اساسی در بهبود و بهینه‌سازی عملکرد ترمز‌گذاری با جلوگیری از قفل شدن چرخ‌ها و استفاده بهینه از لنت‌های ترمز دارد. هدف اصلی از ایجاد بلوک ABS، تنظیم دقیق ترمز‌گذاری در شرایط مختلف جاده از جمله سطوح لغزنده و بهبود کنترل و ایمنی ترمز‌زدن است.

این بلوک به‌صورت یک واحد پیچیده و تخصصی طراحی می‌شود که در جای مناسب در سیستم ترمز قرار می‌گیرد. بلوک ABS با بهره‌گیری از سنسورها و سیستم‌های کنترل پیشرفته، به‌طور خودکار و هماهنگ، فشار لنت‌ ترمز را تنظیم و کنترل می‌کند. این تنظیمات اجازه می‌دهد تا فشار ترمز‌ها به‌صورت مداوم تغییر کند و لنت‌ها در تماس مداوم با دیسک‌های ترمز باقی بمانند.

بلوک ABS با کنترل سرعت چرخ‌ها و جلوگیری از قفل شدن آنها، جلوه ایمنی ترمز‌زدن را تضمین می‌کند. این به اجازه ترمز‌گذاری کنترل شده و منظم در شرایط حتی خطرناک می‌دهد. به‌طور خلاصه، بلوک ABS با توازن دقیقی از ترمز‌گذاری، کنترل شده و دقیق ترمز‌زدن و همچنین بهره‌برداری بهینه از لنت‌های ترمز، به افزایش کارایی ترمز‌زدن و بهبود کاربردی عملیات ترمز‌گذاری به طور کلی کمک می‌کند.

اطلاعات بیشتر ...