بوستر ترمز

هیچ محصولی یافت نشد.

بوستر ترمز

بوستر ترمز، یک ابزار اساسی در سیستم ترمز خودروها، جهت بهبود عملکرد ترمز‌ها به کار می‌رود. هدف اصلی این ابزار، تقویت نیروی اعمالی بر لنت ترمز به منظور افزایش کارایی فرآیند ترمز‌زدن می‌باشد.

این واحد معمولاً به شکل یک قطعه فلزی طراحی می‌شود که در نزدیکی مخزن مایع ترمز یا به‌صورت مستقیم در مسیر لوله‌های مایع ترمز نصب می‌شود. در داخل این قطعه، یک مکانیزم پنوماتیک یا هیدرولیک جای می‌گیرد که با تنظیم فشار اضافی به مایع ترمز، فشار مورد نیاز برای ترمز‌زدن را تأمین می‌کند. این فشار اضافی به وسیله لوله‌های مایع ترمز به لنت‌ها منتقل می‌شود.

افزایش فشار مایع ترمز، باعث تقویت نیروی فشرده‌کننده بر روی لنت‌های ترمز می‌شود و به این ترتیب، مسافت مورد نیاز برای ترمز‌زدن کاهش یافته و کارایی سیستم ترمز افزایش می‌یابد. این ویژگی به‌خصوص در مواقع اضطراری و ترمز‌زدن ناگهانی اهمیت ویژه‌ای دارد. به‌عبارت دیگر، بوستر ترمز باعث می‌شود که با کمترین فشار اعمالی از طرف راننده، ترمز‌زدن به خوبی انجام شود و نیاز به اعمال فشار زیاد بر روی پدال ترمز از بین می‌رود.

اطلاعات بیشتر ...