فیلتر هوا سرکان پراید کاربراتور
فیلتر هوا سرکان پراید کاربراتور
فیلتر هوا سرکان پراید کاربراتور
فیلتر هوا سرکان پراید کاربراتور
فیلتر هوا سرکان پراید کاربراتور
فیلتر هوا سرکان پراید کاربراتور

فیلتر هوا سرکان SF910 پراید کاربراتورSerkan Air Fillter Pride SF910


390,000 ریال

موجود در انبار

آخرین بروزرسانی : 14 اسفند 1399

فیلتر سركان از اولین شركت های تولید کننده فیلتر است كه موفق به احراز استاندارد ملی ایران شده است.حفظ و ارتقا كیفیت به صورت جزء جدایی ناپذیر محصولات و سیاست جاری، شركت فیلتر سركان را به مرجع و ماوایی برای مقایسه ی كیفی در بازار و صنعت فیلتر در آورده است.