فیلتر کابین سرکان پژو 405 پارس سمند
فیلتر کابین سرکان پژو 405 پارس سمند
فیلتر کابین سرکان پژو 405 پارس سمند
فیلتر کابین سرکان پژو 405 پارس سمند
فیلتر کابین سرکان پژو 405 پارس سمند
فیلتر کابین سرکان پژو 405 پارس سمند

فیلتر کابین سرکان SF971 پژو 405 پارس سمندSerkan Cabin Filter Peugeot 405 pars Samand SF971


370,000 ریال

موجود در انبار

آخرین بروزرسانی : 21 بهمن 1399

فیلتر سركان از اولین شركت های تولید کننده فیلتر است كه موفق به احراز استاندارد ملی ایران شده است.حفظ و ارتقا كیفیت به صورت جزء جدایی ناپذیر محصولات و سیاست جاری، شركت فیلتر سركان را به مرجع و ماوایی برای مقایسه ی كیفی در بازار و صنعت فیلتر در آورده است.