فیلتر روغن سرکان تندر 90
فیلتر روغن سرکان تندر 90
فیلتر روغن سرکان تندر 90
فیلتر روغن سرکان تندر 90
فیلتر روغن سرکان تندر 90
فیلتر روغن سرکان تندر 90

فیلتر روغن سرکان SF7798 تندر 90Serkan Oil Filter L90 SF7798


360,000 ریال

موجود در انبار

آخرین بروزرسانی : 25 خرداد 1400

فیلتر سركان از اولین شركت های تولید کننده فیلتر است كه موفق به احراز استاندارد ملی ایران شده است.حفظ و ارتقا كیفیت به صورت جزء جدایی ناپذیر محصولات و سیاست جاری، شركت فیلتر سركان را به مرجع و ماوایی برای مقایسه ی كیفی در بازار و صنعت فیلتر در آورده است.