فیلتر روغن سرکان SF7735 پراید
فیلتر روغن سرکان SF7735 پراید
فیلتر روغن سرکان SF7735 پراید
فیلتر روغن سرکان SF7735 پراید
فیلتر روغن سرکان SF7735 پراید
فیلتر روغن سرکان SF7735 پراید

فیلتر روغن سرکان SF7735 پرایدSerkan Oil Filter Pride SF7735


250,000 ریال

موجود در انبار

آخرین بروزرسانی : 21 بهمن 1399

فیلتر سركان از اولین شركت های تولید کننده فیلتر است كه موفق به احراز استاندارد ملی ایران شده است.حفظ و ارتقا كیفیت به صورت جزء جدایی ناپذیر محصولات و سیاست جاری، شركت فیلتر سركان را به مرجع و ماوایی برای مقایسه ی كیفی در بازار و صنعت فیلتر در آورده است.