تسمه دینام DONGIL دانگیل HM35.2 پراید
تسمه دینام DONGIL دانگیل HM35.2 پراید
تسمه دینام DONGIL دانگیل HM35.2 پراید
تسمه دینام DONGIL دانگیل HM35.2 پراید
تسمه دینام DONGIL دانگیل HM35.2 پراید
تسمه دینام DONGIL دانگیل HM35.2 پراید
تسمه دینام DONGIL دانگیل HM35.2 پراید
تسمه دینام DONGIL دانگیل HM35.2 پراید

تسمه دینام DONGIL دانگیل HM35.2 پرایدDONGIL Alternator Belt HM35.2 For Pride


950,000 ریال

موجود در انبار

آخرین بروزرسانی : 15 تیر 1400

خودرو های پراید با فرمان هیدرولیک از این مدل نمیتوانند استفاده کنند.