محرک و پمپ درب

3 کالا

 • پمپ درب صندوق متک METEK پژو 405 پارس سمندپمپ درب صندوق متک METEK پژو 405 پارس سمند

  پمپ درب صندوق متک METEK پژو 405 پارس سمند

  400,000 ریال
  شركت مهندسی مبتكر الكتريك تهران (مبتكر الكترونيك سابق) (METEC) در سال 1370  تأسيس گرديد و فعاليتهای خود را در پروژه های توليد قطعات خودرو آغاز نمود و با گذشت زمان شركت با بهره گيری از مهندسان و كاركنان مجرب و تجهيزات توليد خود ، بعنوان يكی از قابل اعتمادترين توليد كنندگان قطعات خودرو در ايران شناخته شد.
 • پمپ درب جلو متک METEK پژو 405 پارس سمندپمپ درب جلو متک METEK پژو 405 پارس سمند

  پمپ درب عقب 2 فیش متک METEK پژو 405 پارس سمند

  550,000 ریال
  شركت مهندسی مبتكر الكتريك تهران (مبتكر الكترونيك سابق) (METEC) در سال 1370  تأسيس گرديد و فعاليتهای خود را در پروژه های توليد قطعات خودرو آغاز نمود و با گذشت زمان شركت با بهره گيری از مهندسان و كاركنان مجرب و تجهيزات توليد خود ، بعنوان يكی از قابل اعتمادترين توليد كنندگان قطعات خودرو در ايران شناخته شد.
 • پمپ درب جلو متک METEK پژو 405 پارس سمندپمپ درب جلو متک METEK پژو 405 پارس سمند

  پمپ درب جلو 5 فیش متک METEK پژو 405 پارس سمند

  580,000 ریال
  شركت مهندسی مبتكر الكتريك تهران (مبتكر الكترونيك سابق) (METEC) در سال 1370  تأسيس گرديد و فعاليتهای خود را در پروژه های توليد قطعات خودرو آغاز نمود و با گذشت زمان شركت با بهره گيری از مهندسان و كاركنان مجرب و تجهيزات توليد خود ، بعنوان يكی از قابل اعتمادترين توليد كنندگان قطعات خودرو در ايران شناخته شد.