لوازم سیلندر ترمز

در حال نمایش یک نتیجه

کالاهای موجود

لوازم سیلندر ترمز

لوازم سیلندر ترمز، به‌عنوان اجزاء بسیار مهم و حیاتی در سیستم ترمز خودرو، نقش اساسی در ایجاد فشار لازم برای ترمز‌گذاری و انتقال آن به سایر اجزای ترمز دارند. این لوازم با تنظیم دقیق و کارایی در ایجاد فشار ترمزی، به بهبود عملکرد ترمز‌گذاری و ایجاد ایمنی در ترمز‌زدن کمک می‌کنند.

این لوازم شامل قطعاتی مانند:

1. **سیلندر اصلی (Master Cylinder)**: این سیلندر مسئول تولید و تنظیم فشار مایع ترمز در سیستم ترمز است. با فشار دادن پدال ترمز، مایع ترمز از مخزن به سیلندر اصلی منتقل می‌شود و فشار مورد نیاز برای ترمز‌گذاری تولید می‌شود.

2. **سیلندرهای چرخ (Wheel Cylinders)**: این سیلندرها در چرخ‌های مختلف نصب می‌شوند و وظیفه ایجاد فشار لازم بر روی لنت‌ ترمز و دیسک‌ها یا سطوح ترمز را دارند. با تغییر فشار مایع ترمز، لنت‌ها به دیسک‌ها فشرده می‌شوند و ترمز‌زدن اتفاق می‌افتد.

3. **شلنگ‌های ترمز (Brake Hoses)**: شلنگ‌های ترمز وظیفه انتقال مایع ترمز از سیلندر اصلی به سیلندرهای چرخ را دارند. این شلنگ‌ها باید مقاومت کافی در برابر فشار داشته باشند تا از نشت مایع ترمز جلوگیری کنند.

4. **لوله‌های ترمز (Brake Lines)**: لوله‌های ترمز ایجاد اتصال بین سیلندر اصلی، سیلندرهای چرخ و شلنگ‌های ترمز را فراهم می‌کنند. آنها باید مقاومتی مناسب در برابر فشار ترمزی داشته باشند.

این لوازم با همکاری و هماهنگی با سایر اجزا، به تأمین فشار مناسب و همگن در ترمز‌زدن کمک می‌کنند و به ایجاد یک سیستم ترمز کارآمد و ایمن در خودرو کمک می‌نمایند.

اطلاعات بیشتر ...