سیلندر و کالیپر ترمز

در حال نمایش 9 نتیجه

کالاهای موجود

سیلندر ترمز

سیلندر ترمز، به عنوان یک عنصر بنیادی در سیستم ترمز خودرو، نقش مهمی در بهبود عملکرد ترمز‌گذاری ایفا می‌کند. هدف اصلی از وجود سیلندر ترمز، ایجاد فشار مورد نیاز در مایع ترمز برای فشرده‌سازی لنت ترمز و دیسک‌های ترمز جهت انجام فرآیند ترمز‌زدن به‌طور بهینه می‌باشد.

سیلندر ترمز معمولاً به‌صورت یک قطعه فلزی یا پلاستیکی طراحی می‌شود که در محل مناسبی در سیستم ترمز جای می‌گیرد. در داخل سیلندر ترمز، مکانیزم پنوماتیک یا هیدرولیک دارای نقش کلیدی است. این مکانیزم با اعمال نیروی مکانیکی به مایع ترمز، فشار لازم برای اجرای فرآیند ترمز‌زدن را فراهم می‌کند. این فشار اضافی به‌وسیله لوله‌ها به بخش‌های مختلف سیستم ترمز منتقل می‌شود.

با افزایش فشار در مایع ترمز، سیلندر ترمز باعث تقویت نیروی اعمالی بر روی لنت‌ها و دیسک‌های ترمز می‌شود. این تقویت نیرو تاثیر مستقیمی در بهبود کارایی و کاربردی بودن عملیات ترمز‌زدن دارد، به‌ویژه در مواقع اضطراری و ترمز‌زدن ناگهانی. به‌طور خلاصه، سیلندر ترمز با تأمین فشار لازم، باعث افزایش کارایی ترمز‌زدن با کمترین نیروی اعمالی از سوی راننده می‌شود و نیاز به اعمال فشار زیاد بر روی پدال ترمز را کاهش می‌دهد.

کالیپر ترمز نیز به‌عنوان یک عنصر بسیار مهم در سیستم ترمز خودرو، نقش اساسی در بهبود عملکرد ترمز‌گذاری دارد. هدف اصلی از وجود کالیپر ترمز، اعمال فشار و نیروی مناسب بر روی لنت‌ها جهت ایجاد ترمز‌زدن با کارایی بالا است.

کالیپر ترمز به‌شکل یک واحد فلزی یا پلاستیکی طراحی می‌شود که در نزدیکی دیسک ترمز واقع می‌شود. این واحد دارای قسمت‌های مکانیزمی است که با اعمال فشار از سوی مایع ترمز، نیروی لازم برای فشرده‌سازی لنت‌ها را تأمین می‌کند. نیروی ایجاد شده در کالیپر ترمز از طریق لنه‌ها به دیسک‌های ترمز منتقل می‌شود.

با اعمال فشار به مایع ترمز، کالیپر ترمز باعث تقویت نیروی اعمالی بر روی لنت‌ها و دیسک‌های ترمز می‌شود. این تقویت نیرو به‌صورت مستقیم، کارایی فرآیند ترمز‌زدن را بهبود می‌بخشد، به‌ویژه در شرایط اضطراری و ترمز‌زدن ناگهانی. به‌طور خلاصه، کالیپر ترمز با تأمین نیروی اعمالی به لنت‌ها و دیسک‌های ترمز، بهبود کارایی و اثربخشی ترمز‌زدن را تضمین می‌کند و از ایجاد فشار زیاد بر پدال ترمز جلوگیری می‌نماید.

اطلاعات بیشتر ...