چراغ خطر عقب

25 کالا

 • چراغ خطر عقب فن آوران پراید 131چراغ خطر عقب فن آوران پراید 131

  چراغ خطر عقب چپ و راست فن آوران پراید 131

  1,400,000 ریال
  شرکت فن آوران پرتو الوند از سال 1375 فعالیت خود را با هدف طراحی ، ساخت و تولید انواع قالب های صنعتی شروع کرده و سپس با خرید ماشین آلات و بهره گیری از تکنولوژی CAD CAM توانست پیشرفت های شایانی را در این زمینه بدست آورد و خدمات ارزنده ای را به صنعت کشور ارائه نماید. این شرکت از سال 1383 با توجه به توان بالای خود تصمیم به…
 • چراغ خطر عقب فن آوران پراید 131چراغ خطر عقب فن آوران پراید 131

  چراغ خطر عقب راست فن آوران پراید 131

  700,000 ریال
  شرکت فن آوران پرتو الوند از سال 1375 فعالیت خود را با هدف طراحی ، ساخت و تولید انواع قالب های صنعتی شروع کرده و سپس با خرید ماشین آلات و بهره گیری از تکنولوژی CAD CAM توانست پیشرفت های شایانی را در این زمینه بدست آورد و خدمات ارزنده ای را به صنعت کشور ارائه نماید. این شرکت از سال 1383 با توجه به توان بالای خود تصمیم به…
 • چراغ خطر عقب فن آوران پراید 131چراغ خطر عقب فن آوران پراید 131

  چراغ خطر عقب چپ فن آوران پراید 131

  700,000 ریال
  شرکت فن آوران پرتو الوند از سال 1375 فعالیت خود را با هدف طراحی ، ساخت و تولید انواع قالب های صنعتی شروع کرده و سپس با خرید ماشین آلات و بهره گیری از تکنولوژی CAD CAM توانست پیشرفت های شایانی را در این زمینه بدست آورد و خدمات ارزنده ای را به صنعت کشور ارائه نماید. این شرکت از سال 1383 با توجه به توان بالای خود تصمیم به…
 • چراغ خطر عقب چپ و راست فن آوران پراید قدیمچراغ خطر عقب فن آوران پراید قدیم

  چراغ خطر عقب چپ و راست فن آوران پراید قدیم

  700,000 ریال
  شرکت فن آوران پرتو الوند از سال 1375 فعالیت خود را با هدف طراحی ، ساخت و تولید انواع قالب های صنعتی شروع کرده و سپس با خرید ماشین آلات و بهره گیری از تکنولوژی CAD CAM توانست پیشرفت های شایانی را در این زمینه بدست آورد و خدمات ارزنده ای را به صنعت کشور ارائه نماید. این شرکت از سال 1383 با توجه به توان بالای خود تصمیم به…
 • چراغ خطر عقب فن آوران پراید قدیمچراغ خطر عقب فن آوران پراید قدیم

  چراغ خطر عقب راست فن آوران پراید قدیم

  700,000 ریال
  شرکت فن آوران پرتو الوند از سال 1375 فعالیت خود را با هدف طراحی ، ساخت و تولید انواع قالب های صنعتی شروع کرده و سپس با خرید ماشین آلات و بهره گیری از تکنولوژی CAD CAM توانست پیشرفت های شایانی را در این زمینه بدست آورد و خدمات ارزنده ای را به صنعت کشور ارائه نماید. این شرکت از سال 1383 با توجه به توان بالای خود تصمیم به…
 • چراغ خطر عقب فن آوران پراید قدیمچراغ خطر عقب فن آوران پراید قدیم

  چراغ خطر عقب چپ فن آوران پراید قدیم

  700,000 ریال
  شرکت فن آوران پرتو الوند از سال 1375 فعالیت خود را با هدف طراحی ، ساخت و تولید انواع قالب های صنعتی شروع کرده و سپس با خرید ماشین آلات و بهره گیری از تکنولوژی CAD CAM توانست پیشرفت های شایانی را در این زمینه بدست آورد و خدمات ارزنده ای را به صنعت کشور ارائه نماید. این شرکت از سال 1383 با توجه به توان بالای خود تصمیم به…
 • چراغ خطر عقب چپ و راست آکمی پژو پارسچراغ خطر عقب چپ جمع ساز پژو پارس

  چراغ خطر عقب چپ و راست جمع ساز پژو پارس

  1,300,000 ریال
  طی بیش از 20 سال تجربه، جمع ساز تبدیل به یکی از سرآمدان صنعت چراغ خودرو شده است بطوریکه بیش از 150 محصول برای سطح متنوعی از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آنها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می شوند.
 • چراغ خطر عقب راست جمع ساز پژو پارسچراغ خطر عقب چپ جمع ساز پژو پارس

  چراغ خطر عقب راست جمع ساز پژو پارس

  700,000 ریال
  طی بیش از 20 سال تجربه، جمع ساز تبدیل به یکی از سرآمدان صنعت چراغ خودرو شده است بطوریکه بیش از 150 محصول برای سطح متنوعی از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آنها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می شوند.
 • چراغ خطر عقب چپ جمع ساز پژو پارسچراغ خطر عقب چپ جمع ساز پژو پارس

  چراغ خطر عقب چپ جمع ساز پژو پارس

  700,000 ریال
  طی بیش از 20 سال تجربه، جمع ساز تبدیل به یکی از سرآمدان صنعت چراغ خودرو شده است بطوریکه بیش از 150 محصول برای سطح متنوعی از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آنها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می شوند.
 • چراغ خطر عقب چپ و راست آکمی پژو پارسچراغ خطر عقب راست آکمی پژو پارس

  چراغ خطر عقب چپ و راست آکمی پژو پارس

  1,300,000 ریال
  «اکمی» برگرفته از یک برند انگلیسی بوده که در اولین سالهای تولید خودرو در ایران نسبت به تامین و تولید انواع چراغ و سایر محصولات وابسته به صنعت خودروسازی فعالیت خود را آغاز نمود. از همان ابتدا بنا را بر تولید و تامین محصولات، با کیفیت بالا نهادیم و در چند سال اخیر در راستای تکمیل سبد کالا، تحولی در سیستم تامین، تولید و بسته بندی محصولات اکمی ایجاد شد…
 • چراغ خطر عقب راست آکمی پژو پارسچراغ خطر عقب راست آکمی پژو پارس

  چراغ خطر عقب راست آکمی پژو پارس

  700,000 ریال
  «اکمی» برگرفته از یک برند انگلیسی بوده که در اولین سالهای تولید خودرو در ایران نسبت به تامین و تولید انواع چراغ و سایر محصولات وابسته به صنعت خودروسازی فعالیت خود را آغاز نمود. از همان ابتدا بنا را بر تولید و تامین محصولات، با کیفیت بالا نهادیم و در چند سال اخیر در راستای تکمیل سبد کالا، تحولی در سیستم تامین، تولید و بسته بندی محصولات اکمی ایجاد شد…
 • چراغ خطر عقب چپ آکمی پژو پارسچراغ خطر عقب چپ آکمی پژو پارس

  چراغ خطر عقب چپ آکمی پژو پارس

  700,000 ریال
  «اکمی» برگرفته از یک برند انگلیسی بوده که در اولین سالهای تولید خودرو در ایران نسبت به تامین و تولید انواع چراغ و سایر محصولات وابسته به صنعت خودروسازی فعالیت خود را آغاز نمود. از همان ابتدا بنا را بر تولید و تامین محصولات، با کیفیت بالا نهادیم و در چند سال اخیر در راستای تکمیل سبد کالا، تحولی در سیستم تامین، تولید و بسته بندی محصولات اکمی ایجاد شد…
 • چراغ خطر عقب چپ و راست جمع ساز پژو 405چراغ خطر عقب جمع ساز پژو 405

  چراغ خطر عقب چپ و راست جمع ساز پژو 405

  1,300,000 ریال
  طی بیش از 20 سال تجربه، جمع ساز تبدیل به یکی از سرآمدان صنعت چراغ خودرو شده است بطوریکه بیش از 150 محصول برای سطح متنوعی از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آنها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می شوند.
 • چراغ خطر عقب راست جمع ساز پژو 405چراغ خطر عقب جمع ساز پژو 405

  چراغ خطر عقب راست جمع ساز پژو 405

  650,000 ریال
  طی بیش از 20 سال تجربه، جمع ساز تبدیل به یکی از سرآمدان صنعت چراغ خودرو شده است بطوریکه بیش از 150 محصول برای سطح متنوعی از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آنها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می شوند.
 • چراغ خطر عقب چپ جمع ساز پژو 405چراغ خطر عقب جمع ساز پژو 405

  چراغ خطر عقب چپ جمع ساز پژو 405

  650,000 ریال
  طی بیش از 20 سال تجربه، جمع ساز تبدیل به یکی از سرآمدان صنعت چراغ خودرو شده است بطوریکه بیش از 150 محصول برای سطح متنوعی از ابزار روشنایی خودرو در حال عرضه هستند که هرکدام از آنها مطابق با سطح بالاترین استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می شوند.
 • چراغ خطر عقب چپ و راست اس ان تی SNT پژو 405خطر عقب چپ اس ان تی SNT پژو 405

  چراغ خطر عقب چپ و راست اس ان تی SNT پژو 405

  1,300,000 ریال
  شرکت سراج نور توس در سال ۱۳۷۶ با هدف تولید انواع چراغ و آینه بغل خودرو جهت تامین نیاز خودروسازان داخلی و صادرات به کشورهای اروپایی شروع به کار کرد . این شرکت با ترکیب ۶۰ درصد سهامداران داخلی و ۴۰ درصد شرکت TYC تایوان،یکی از بزرگترین تامین کننده های خودرو سازان داخلی، نظیر ایران خودرو ، سایپا و پارس خودرو می باشد.
 • خطر عقب راست اس ان تی SNT پژو 405خطر عقب راست اس ان تی SNT پژو 405

  چراغ خطر عقب راست اس ان تی SNT پژو 405

  650,000 ریال
  شرکت سراج نور توس در سال ۱۳۷۶ با هدف تولید انواع چراغ و آینه بغل خودرو جهت تامین نیاز خودروسازان داخلی و صادرات به کشورهای اروپایی شروع به کار کرد . این شرکت با ترکیب ۶۰ درصد سهامداران داخلی و ۴۰ درصد شرکت TYC تایوان،یکی از بزرگترین تامین کننده های خودرو سازان داخلی، نظیر ایران خودرو ، سایپا و پارس خودرو می باشد.
 • خطر عقب چپ اس ان تی SNT پژو 405خطر عقب چپ اس ان تی SNT پژو 405

  چراغ خطر عقب چپ اس ان تی SNT پژو 405

  650,000 ریال
  شرکت سراج نور توس در سال ۱۳۷۶ با هدف تولید انواع چراغ و آینه بغل خودرو جهت تامین نیاز خودروسازان داخلی و صادرات به کشورهای اروپایی شروع به کار کرد . این شرکت با ترکیب ۶۰ درصد سهامداران داخلی و ۴۰ درصد شرکت TYC تایوان،یکی از بزرگترین تامین کننده های خودرو سازان داخلی، نظیر ایران خودرو ، سایپا و پارس خودرو می باشد.
 • خطر عقب چپ و راست فناوران پژو 405چراغ خطر عقب چپ فناوران پژو 405

  چراغ خطر عقب چپ و راست فناوران پژو 405

  1,200,000 ریال
  شرکت فن آوران پرتو الوند از سال 1375 فعالیت خود را با هدف طراحی ، ساخت و تولید انواع قالب های صنعتی شروع کرده و سپس با خرید ماشین آلات و بهره گیری از تکنولوژی CAD CAM توانست پیشرفت های شایانی را در این زمینه بدست آورد و خدمات ارزنده ای را به صنعت کشور ارائه نماید. این شرکت از سال 1383 با توجه به توان بالای خود تصمیم به…
 • چراغ خطر عقب راست فناوران پژو 405چراغ خطر عقب راست فناوران پژو 405

  چراغ خطر عقب راست فناوران پژو 405

  600,000 ریال
  شرکت فن آوران پرتو الوند از سال 1375 فعالیت خود را با هدف طراحی ، ساخت و تولید انواع قالب های صنعتی شروع کرده و سپس با خرید ماشین آلات و بهره گیری از تکنولوژی CAD CAM توانست پیشرفت های شایانی را در این زمینه بدست آورد و خدمات ارزنده ای را به صنعت کشور ارائه نماید. این شرکت از سال 1383 با توجه به توان بالای خود تصمیم به…
 • چراغ خطر عقب چپ فناوران پژو 405چراغ خطر عقب چپ فناوران پژو 405

  چراغ خطر عقب چپ فناوران پژو 405

  600,000 ریال
  شرکت فن آوران پرتو الوند از سال 1375 فعالیت خود را با هدف طراحی ، ساخت و تولید انواع قالب های صنعتی شروع کرده و سپس با خرید ماشین آلات و بهره گیری از تکنولوژی CAD CAM توانست پیشرفت های شایانی را در این زمینه بدست آورد و خدمات ارزنده ای را به صنعت کشور ارائه نماید. این شرکت از سال 1383 با توجه به توان بالای خود تصمیم به…
 • چراغ خطر عقب راست مدرن پژو 206چراغ خطر عقب آکمی پژو 206

  چراغ خطر عقب راست مدرن پژو 206

  900,000 ریال
  گروه پژوهش صنعت مدرن درتاريخ 1370/9/16  به منظور ساخت و توليد چراغ خودرو های سبك و سنگين و موتور سيكلت تاسيس گرديد. این شرکت افتخار همکاری بلند مدت با خودروسازان داخلی نظیر ایران خودرو و سایپا را دارا می باشد و در حال حاضر با ظرفیت بالغ بر شش میلیون چراغ اصلی و آینه های جانبی خودرو در سال، از تامین کنندگان اصلی خودروسازان کشور به شمار می رود.
 • چراغ خطر عقب چپ آکمی پژو 206چراغ خطر عقب آکمی پژو 206

  چراغ خطر عقب چپ مدرن پژو 206

  900,000 ریال
  گروه پژوهش صنعت مدرن درتاريخ 1370/9/16  به منظور ساخت و توليد چراغ خودرو های سبك و سنگين و موتور سيكلت تاسيس گرديد. این شرکت افتخار همکاری بلند مدت با خودروسازان داخلی نظیر ایران خودرو و سایپا را دارا می باشد و در حال حاضر با ظرفیت بالغ بر شش میلیون چراغ اصلی و آینه های جانبی خودرو در سال، از تامین کنندگان اصلی خودروسازان کشور به شمار می رود.